30 Nisan 2014 Çarşamba

Akademik Sanat Nedir?


 Jacque Louis david, I.Napolyon'un İmparatoriçe Josephine'e Taç Giydirmesi, 629 x 979 cm, 1907

Akademi Yunanca academia sözcüğünden gelmiştir. M.Ö. 387'de Atina çevresindeki bir parkta Platon'un kurduğu Akademi, felsefe öğretimi ve tartışmaları içindi. 15. yüzyılda Floransa'da Lorenzo da Medici'nin çevresindeki İtalyan hümanistleri, akademi sözcüğünü canlandırmışlardır.

İlk sanat akademileri 16. yüzyılda İtalya'da kurulmuş ve bir atölyede toplanan sanatçılar aynı modele bakarak resim yapmaya başlamışlardı. 1531'de kurulan Bandinelli akademisi en eski örnektir.

Modern bir sanat okulu olarak akademi, ressam Jacque Louis David'in etkisiyle Fransa'da 19. yüzyılda kuruldu. Bu yolda en eski örneklerden bir başkası da, Vasari'nin Academia del Disegno (1563)'sudur.

1768'de kurulan İngiliz Krallık Akademisi bu eğitim kurumlarının gelişmesinde rol oynadı.

Akademik sanat geleneklere sıkı sıkıya bağlılık, klasik kurallardan ayrılmama olarak tanımlanır. Klasik akademide, sanatın uygulanması, değerlendirilmesi ve sanat beğenisinin geliştirilmesi ile ilgili her şey akılcı bir çerçeve içinde olması gerekir.

Hiç yorum yok: