30 Nisan 2014 Çarşamba

Empresyonizm Nedir?


 Claude Monet, Saint Lazare Garı, 1877

Resimde, 19. yüzyılda Fransa'da doğmuş bir sanat akımıdır. 'Impression' (izgi) kelimesinden gelir.

Ünlü Fransız ressamı Claude Monet güneşin deniz üzerindeki izgisini gösteren bir tabloya impression adını vermişti. Bu tablo 1874 yılı mayısında Paris'te bir sergide teşhir edilirken tabloyu gören bir Fransız gazetecisi bu kelimeyi umumi bir deyim haline getirdi. Daha sonra, yenilik taraftarı ressamların eserleri "empresyonist" deyimiyle anılmaya başlandı.

Claude Monet, Nilüferler

Empresyonizm öncüleri arasında Edouard Manet, Edgar Degas, Claude Monet, Pisarro, Sisley, Paul Cezanne, Guillaume ve Berthe Morisot başta gelir.

1870 yıllarında yaygın bir hale gelen empresyonizm 1880'den sonra eski önemini kaybetmeye başladı. Empresyonist ressamların her biri artık kendi kendine bir yol tutturmuş gidiyordu. 1886'da empresyonistler 8. sergilerini açtılar, ondan sonra empresyonizm devresi kapandı.

Paul Cezanne, Soğanlı Natürmort, 66 x 82 cm, 1900


Empresyonizmde ressamın konuya önem vermeden çalışması gerekiyordu. Bu devir ressamlarının eserlerinde her ne kadar belli bir konu aranmasa da, empresyonist ressamların büyük şehir manzarası, kırda, deniz kıyısında yemek gibi konulara önem verdikleri görülür.

Yenilik meraklısı bu ressamlar, kırlarda, açık havada resim yapma geleneğini geliştirmişlerdir. Klasik devir ressamlarının kullandıkları renkleri de bir kenara atmışlar, tabiatın parlak renklerine önem vermişlerdir. Bu ressamların yaptıkları manzara resimleri gerçek manzaraya pek benzemiyorsa da kullandıkları renkler tabiatın kendinden alınmaydı.

Empresyonist ressamların gayesi doğrudan doğruya göze hitap etmek değildi. Onlar bilinç altında birtakım izgiler uyandırmak istiyorlardı. Serbest fırça vuruşlarıyla elde edilen şekiller, gözden çok , ruha hitap ediyordu.

Empresyonizmi benimseyen ressamlar arasında Van Gogh, Georges Seurat, Paul Gauguin, Gustave Courbet ve Camille Corot başta gelir.


Hiç yorum yok: