25 Nisan 2014 Cuma

Kübizm Nedir? Juan Gris, Kahve Değirmeni, 60 x 81 cm, 1920

Kübizm resim sanatında bir çığırdır. Bir şeyde gözün türlü yönlerden görebileceği özellikleri bir arada, geometrikbiçimlerde göstermeye çalışır. Bu tarz resimlere "kübik" denir.

Kübik deyimi ilk olarak 1908'de ressam Georges Braque'ın tabloları için kullanılmıştı. Georges Braque'ın bir tablosunu gören bir sanat eleştirmeni olan Louis Vauxcelles'in bu tablo için "küçük küpler" sözünü kullanmasıyla ortaya çıkmıştır. Sonradan, başka ressamlar da aynı çığırda eserler verdiler.

İlk kübist ressamlar Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris, Fernand Leger'dir. Henri Matisse ile Andre Derain, Lhote, Metzinger gibi birçok ressamlar da bunlara katıldılar. Daha sonra bu tarz, mimarlığa da geçti.

 Georges Braque, Heykel Kaidesi, 65 x 92 cm, 1913

Kübizm de kendinden önceki 'fovizm' gibi 'empresyonizm' akımına karşı bir tepki olmuştur. Empresyonizm, ışığın eşya üzerinde yaptığı değişikliklerin, biraz da fiziğin görme bahsiyle ilgili sonuçlarından faydalanarak, adeta bilim yolundan incelerken ressamların açık renklerle çalışması gibi bir sonuç sağlamış, fovizm ise bu renkçiliği daha ileri götürerek saf renklerle yüzey resmi yapma yolunu açmıştı.

Kübizm, bunlara karşılık, eşyanın uzaklık ve yer içinde kapladığı hacim meselesini temel hareket noktası olarak aldı. Bunu, çeşitli yollardan ifade etmeye çalışarak empresyonizme karşı en sert tepki durumuna girdi. Aşırı bir görüş olduğu için, bu akımı ortaya atanlar da , onların fikirlerini paylaşanlar da kısa zamanda kübizmden vazgeçtiler.

Bununla beraber, kübizmden resim sanatında hala devam eden temeller kalmıştır.

Kübist sanatçıların eserlerini görmek için tıklayınız

Hiç yorum yok: