28 Nisan 2014 Pazartesi

Romantizm Nedir? Caspar David Friedrich, Mehtap, 55 x 71 cm, 1882


Romantizm edebiyatta ve sanatta duyguya, hayale çok yer veren bir akımdır. 18. yüzyıl sonlarında başlamış, 19. yüzyılda gelişmiştir.

Romantizm, klasisizme bir tepki olarak doğmuştur. Klasik sanatın kuralcılığı karşısında sanatçının bağımsızlık içgüdüsü harekete gelmiş, bu dar kurallardan geniş bir serbestliğe geçmiştir. Romantizmin özelliklerinden en belli başlısı, tabiata yönelmek, akılcılığın yerine duyguculuğu getirmektir.

Güzel Sanatlarda Romantizm

Avrupa'da, 18. yüzyılda Barok sanata karşı bir tepki uyanmıştı. Fransız İhtilali'nden sonra, klasik sanatın Roma'ya, Eski Yunan'a bağlı zevki, kişizadeliğin yıkılmasıyla zedelenmiş, sanatçıyla halk iyice birbirine yaklaşmıştı. Buna karşılık, William Turner, Constable gibi İngiliz ressamları tabiat sevgisini çoktan beri işliyorlardı. Williame Blake ise, şair olduğu kadar, şiirine bağlı hayali resimleriyle, romantizmin ana ilkelerini çoktan uyguluyordu. Bu etkilerle, Fransa'da klasik resmin kurucusu Louis David'in atölyesinde çalışan öğrencilerinden önce Antoine Jean Gros "Yafa'da Vebalılar", Theodore Gericault "Medusa'nın Salı", Eugene Delacroix "Dante'nin Kayığı" ile resimde romantizmin kurucuları oldular. Onlardan sonra da, tabiat sevgisini hayal konuları yerine geçiren Jean Baptiste Corot yetişti.

 William Blake, Günlerin Tarihi, 23.3 x 16.8 cm, 1794


Ingres ise, resimde yabancı ülkeleri konu almakla romantizmin temsilcisi oldu. Rude, Carpeaux gibi Fransız heykelcileri, Runge, Krüger, Caspar David Friedrich, Andreas Achenbach gibi Alman ressamları sanatta romantizmi sürdürdüler.

Hiç yorum yok: