29 Nisan 2014 Salı

Rönesans Sanatı


 Leonaardo da Vinci, Mona Lisa, 77 x 53 cm, 1503

Yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans sözcüğü 15-16. yüzyıllarda sanatta büyük bir yenilenme ve antik yunan sanatının değerlerini yeniden yorumlama çağını tanımlar. Rönesans sanatı denince plastik sanatlarda görülen yenileşme anlaşılır.

Sanatta Rönesans, başlıca iki evreye ayrılır. Alt Rönesans (hazırlık devresi) 15. yüzyılın başlarında İtalya'da görülmüştür. Asıl Rönesans (gelişme devresi) ondan sonraki devirdir. Avrupa ve Fransa'da klasik sanatın doğuşunu sağlamıştır.

Hazırlık devresinde Rönesans ressamları bu harekete önderlik eden fikrin etkisiyle tabiatı, modeli dikkatle incelemeye, gözleme önem verdiler. Gerçeğin, maddenin sağlam bir biçim içinde sanata girmesini sağladılar.

Michelangelo, Adem`in Yaratılışı, Sistin Şapeli 1512

Gelişme devresi 16. yüzyılı kapladı. Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Raffaello gibi sanatçılar duvar fresklerinden, anıtsal heykellerden başka portre, komposizyon ressamlığını da geliştirdiler. Matematik düzen, akıl ve bilgi resim ve heykel sanatına şahaserler kazandırdı. Ahenk, denge resmin amacı oldu. Rönesans sanatında manzara resmi, dinsel veya mitolojik konuların arkasında kalmaktan kurtuldu, önem kazandı. Doğa motifleri resimde gerçekçi bir biçimde yer aldı, dinsel konularda da mekân ve kişi ya da olay gerçekçi bir düşünceyle anlatıldı. Bu arada Tintoretto, Tiziano, Veronese, resim sanatına renkliliği kazandırdılar.

 Raphael, Atina Okulu, 1509Hiç yorum yok: