24 Nisan 2014 Perşembe

Sürrealizm / Gerçeküstücülük Nedir?Salvador Dali, Anıların Varoluş Direnci, 24.1 x 33 cm, 1931

Sürrealizm / Gerçeküstücülük, çeşitli eğilimlerin gözle görülür derecede yeni bir şey yaratmak için biraraya gelmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu akımın yaratıcılarından biri,  özellikle rüyaların önemi ve bilinçaltının gücüne ilişkin araştırmalarıyla Sigmund Freud'dur. Bir diğeri ise Dada'dır.

Sürrealizm, Avrupa'da birinci ve ikinci dünya savaşları arasında gelişmiştir. Temelini, akılcılığı yadsıyan ve karşı-sanat için çalışan ilk dadaistlerin eserlerinden alır. 1924'te "Manifeste du Surrealisme"i (Sürrealizm Manifestosu) hazırlayan şair Andre Breton'a göre sürrealizm; Sürrealizm. Düşüncenin gerçek işleyişini sözel olarak ya da yazı aracılığıyla ifade etme amacını güden katışıksız psişik otomatizm. Mantığın kontrolü ve ahlaki kaygılar estetiğinin yokluğunda dikte edilen düşünce. Sürrealizm şimdiye kadar görmezden gelinmiş belli çağrışım biçimlerinin üstün gerçekliğini, düş kurmanın mutlak gücünü ve düşüncenin önyargısız işleyişini temel alır. Bilinç ile bilinç dışını birleştiren bir yoldur. Sürrealizm akımı, gerçek dışı anlamında değil aksine gerçeğin insandaki iz düşümü şeklinde bir yaklaşımdır.

Andre Breton bu açıklamayı görsel sanatlar için değil, edebiyat açısından düşünüyordu. Kısa süre sonra Breton ve diğer yandaşları, benimsedikleri ilkelerin görsel sanatlara da taşınabileceğini fark ettiler.

 Rene Magritte, Bu Bir Pipo Değildir, 60.3 x 81.1 cm, 1929

1925'ten sonra gerçeküstücüler dağılmaya, başka akımlara yönelmeye başladı. Ancak bu akım, resimden, sinemaya, tiyatroya kadar birçok sanat dalını derinden etkiledi. Andre Breton’un yanı sıra P. J. Jouve, Pierre Reverdy, Robert Desnos, Louis Aragon, Paul Eluard, Antonin Arnaud, Raymond Queneau, Philippe Soupault, Arthur Cravan, Rene Char, Federico Garcia Lorca, Salvador Dali, Rene Magritte sürrealizm akımının önemli isimleridir.

Sürrealist sanatçıların eser örneklerini görmek için tıklayınız;

Hiç yorum yok: