12 Mayıs 2014 Pazartesi

Fütürizm Nedir?


Marcel Duchamp, Sonat, 145 x 113 cm, 1911

Fütürizm, İtalya'da başlayan bir resim, heykel ve edebiyat çığırıdır. Geçmişe, şimdiki zamana, geleceğe ait duyumları aynı anda anlatmaya çalışır.

İtalyan şair ve tiyatro yazarı Marinetti 1909'da fütürizmin esaslarını belirten bir yazı yayınladı. Böylece fütürizm çığrı açılmış oldu. Marinetti ve arkadaşları, devrin gereklerine uyarak tehlikeyi, canlılığı seven, makine devrinin mucizelerine ayak uydurabilen sanatçıların bu esaslara göre eserler vermelerini istiyorlardı.

Fütürizm, savaşı, tehlikeyi, makine çağını, faşizm teorisini benimseyen bir sanat okulu olarak İtalya'da gelişti. Fütürizm, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra önemini kaybetti, yavaş yavaş unutuldu. Fütürizmi İtalyanlar'dan başka benimseyen pek çıkmamıştır.

Fütürist resim Empresyonizmin pointilist eğilimleri ile Çözümleyici (analitik) Kübizme dayanır. Giacomo Balla'nın çok kuyruklu köpek resmi Fütürizmin bu hareket anlayışını iyi belirler. Akımın en ünlü ustaları Gino Severini, Luigi Russolo, Umberto Boccini vb. dir. Marcel Duchamp, Picabia, Leger gibi sanatçılar kübist ve fütürist akımı birleştirmişlerdir.

Hiç yorum yok: