20 Mayıs 2014 Salı

Jean - Baptiste Camille Corot (1796 Paris - 1875 Paris) Barbizon

Jean - Baptiste Camille Corot (1796 Paris - 1875 Paris)

Fransız ressam.


Venedik, Campo della Carita, 1834
 
 

Paris'te ressam Machollo'nun yanında öğrenim gördü. Machollo'nun ölümünden sonra (1822) Paris'te Victor Bertin'in atölyesine girdi. Tabiat manzaraları çizmeye başladı. Daha sonra kuzey Fransada, Normandiya'da, Fantainebleau ormanında, Ville d Avray'da çalıştı. Bugün Louvre Müzesinde bulunan, 1825'te yaptığı kendi portresinden de anlaşılacağı gibi Corot'un kişiliği o sıralarda belirmeye baslamıştı. Corot 1825-1828 arası İtalyada bulundu. Roma ve dolaylarında peyzajlar, figür ve portreler meydana getirdi. Dönüşünde, 1829-1830 arası, birçok tabiat etüdü, figürlü peyzaj, portre etüdü yaptı. Paris'te Pont-au-Change köprüsü, Chartres Katedrali, Ville d'Auray de krallık, Senegon doğumlu Madam Baudot'nun portresi ( Louvre Müzesi) önemli eserlerindendir..

Corot 1881 devlet sergisine İtalya'da başlanılmış, atölyede bitirilmiş birkaç peyzajla katıldı. 1833 sergisinde teşhir ettiği "Fontainebleau Ormanından Bir Manzara" adlı tablosu ikincilik madalyasını kazandı. Bundan sonra Corot, Soissons şehrinde kaldığı süre içinde ressam Grandjean ile tanıştı ve onunla sıkı bir dostluk kurdu. İkinci İtalya gezisini bu arkadaşıyla yaptı. 1834 yılı Haziranında ilkin Cenova'da sonra Toscana bölgesinde çalıştı. Burada meydana getirdiği Volterra peyzajlarında, sanatına, tekniğine tamamıyla hakim görülür. Tabiat yorumlarındaki güçlü kişiliği, resim teknik ve isçiliğindeki büyük ustalığıyla dikkati çeker. Sonraki yıllarda Fransa'nın değişik bölgelerinde gezdi. 1840 yılında teşhir ettiği Küçük Çoban tablosu devlet tarafindan satın alındı (Metz müzesi). İsviçrede Morvan bölgesinde, Paris dolaylarında peyzajlar yaptı. Boudelaire, Theophile Gautier, Champfleury gibi ünlü yazarlar Corot'u öven incelemeler yayımladılar.

Corot 1856'da Villed Avray Kilisesi için dört büyük duvar resmi yaptı. Çok iyi kalpli, eli açık, cömert bir insandı. Bazı değersiz veya başarısız ressam arkadaşlarının tablolarını düzelterek imzalardı. Bu eserler Corot'un tabloları diye satılırdı. Yoksulluk içinde bulunan karikatür ustası Daumier'e Anvers'de bir ev satın aldı. Kocasının ölümünden sonra parasız kalan Millet'nin eşine yardım etti. Sanat hayatında akademizme olduğu kadar romantizme de karşı gelen Corot, gerçekçiler tarafindan tenkit edildi. Ressam, peyzajlarına köylü kadınlar yerine mitolojiden seçilmiş su perilerini koymakla suçlandı.


JEAN BAPTISTE CAMILLE COROT ESER ÖRNEKLERİ 

Hiç yorum yok: