2 Mayıs 2014 Cuma

Neo-klasizm Nedir?


Jacque Louis David, Sokrat'ın Ölümü, 130 x 197 cm, 1787

18 ve 19. yüzyıllarda, Antik Yunan-Roma dünyasına yönelen tarihsel araştırmalardan hız alan ve Avrupa'da, Amerika'da yayılan resim akımı. Jacque Louis David, Ingres, Thorvaldsen, Mengs, Andrea Appiani gibi sanatçılar temsil eder.

Hiç yorum yok: