13 Mayıs 2014 Salı

Pieter Bruegel (1525 – 1569) Rönesans (Kuzey)

Pieter Bruegel (1525 Breda - 1569 Brussels )

Flaman ressam.

Çiftçi Düğünü, 114 x 163 cm, 1568


Pieter Bruegel’in ilk resimleri Flaman geleneğindeki peyzajlardır. Daha sonra kızı Mayken’ le evleneceği Pieter Coecke van Aelst’ in çırağıydı. Fransa ve İtalya’ da bulunduktan sonra 1551′de ressam loncasına “usta” olarak kabul edileceği Antwerp’e geçti. 1552′de Fransa yoluyla Roma, Napoli, Sicilya’yı kapsayan gezisinin dönüşünde duyumsal nitelikleri güçlü manzara çizimleri yapmıştır. Yaptığı bu gezi ona İtalyan sanatını tanıma olanağı vermiştir.

Bruegel ayrıca “doğruluk” ve “kötülük” kavramlarını alegorik olarak anlatma yolunu seçmiştir. Çalışmalarında anlatacağı konuları aslında tüm günahların da temeli olan “cahillik” üzerinden geliştirip sıradan insanların gündelik yaşam sahnelerinde ortaya koymuştur.

Cahil, taşralı insanlar bir eğlence figürü olarak görülüyordu. Köy yaşantısında insanlar huylarını daha açık belli ederler, bu yüzden dönemin sanatçıları insanların aptallıklarını göstermek istedikleri zaman alt tabakadan insanları konu ediyorlardı.

Bruegel İtalya’ya yaptığı gezide Bosch’un da etkisiyle fantastik kurgulu, çok merkezli ve yığmacı resimler yapmıştır. Öyle ki erken dönemde “ikinci Bosch” olarak nitelendirilmistir. Bu resimler insanların en güçsüz durumlarını betimliyordu.

Bruegel birçok yapıtında güncel olaylarla ilgili göndermeler-iğnelemeler yapmıştır. Bu olayları daha çok simgesel bir biçimde aktarmıştır tuale. Dinsel konulu “Çocukların Katli” resimlerinde Flaman yaşantısını giysileri, manzarası ve yaşayışı içinde ele almıştır.

Mitoloji ile ilgili “Icarus” adlı resminde mitolojik bir konu güncel hayatın içinde resmedilmiştir.
Sanatçı Günlük Flaman yaşantısını ele alan birçok resim yapmıştır. Bu resimlerin konularını köy yaşantısı içinde anlatırdı. Bunlar günlük yaşantının yanında ,deyimler , atasözleri , çocuk oyunları gibi konularda olmuştur.

Bu tip resimlerinde Bruegel işledigi konuyu kolayca anlaşılır bir biçimde sunmuştur. Sözgelimi bir resmin içinde günlük bi sahnede bir çok atasözünü tek tek anlatan kompozisyonlar yapmıştır. Aynı şekilde “Çocuk oyunları” adlı resmindede 90′in üzerinde oyunu bir arada resmetmiştir.

PIETER BRUEGEL ESER ÖRNEKLERİ 

Hiç yorum yok: