12 Mayıs 2014 Pazartesi

Umberto Boccioni (1882 – 1916) Fütürizm

Umberto Boccioni ( 1882 Reggio di Calabria – 1916 Verona )

İtalyan ressam, heykeltraş ve kuramcı.

Napoli`de Pergole Altında, 83 x 83 cm, 1914


Balla’nın etkisiyle ilkin bölmeci resimler yaptı. Bu resimlerden ruh hallerinin aktarılması kadar toplumsal temalarda önem taşıyordu. Ama resimlerindeki hareket kısa sürede fütürizmin habercisi oldu. Boccioni 1909′da doğan fütürizmin 1910-1914 arasındaki başlıca bildirge ve kurumsal yazılarını yazdı. 1911′de etkilendiği kübizmin yanı sıra eşzamanlılık ve kuvvet çizgisi kavramlarına dayanan plastik dinamizme yöneldi. Heykellerini ve çesitli malzemeden oluşturulan ve ancak birkaç örneği kalan asamblajlarını belirleyen hareketli hacimler anlayışında, biçimle mekanı bütünleştirmeye çalıştı. Pittura scultura futuriste (1914), yayımladığı en önemli yapıtlarından biridir.

Eserlerinde dağişik malzemeler kullanarak çağdaş sanat akımlarını besleyen önemli bir sanatçıdır. Bildirilerinde şiddet, hız ve güç kavramlarını geleceğin dinamikleri olarak vurgulayıp işleyen sanatçının fütürizm anlayışı, felsefi olmaktan ziyade sosyolojik bir perspektifle ele aldığını göstermektedir. Biçim-Mekan ilşkisindeki açılımları etkisini halen korumaktadır.

UMBERTO BOCCIONI ESER ÖRNEKLERİ 

Hiç yorum yok: